กลับไปหน้าแรก
Administration information :
userinf.dat : userinf.dat
showuserinf.cgi : showuserinf.cgi
show user.dat : showuser.cgi
show cgicount.dat : showcgicount.cgi
cgi Environment : env.cgi
admin : admin.cgi
test send mail : testsendmail.cgiCreated on ... August 28, 2001